ကျဘာ, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ရငျးနှီး: psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (2018) နဲ့လူဦးရေအကြားတွင်တစ်ဦးရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လေ့လာမှု