ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ် (2011): လိင်သားကောင်နှင့် nonsexually သားကောင်အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအကြားကွာခြားချက်များ