စုံတွဲများအနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်ကွာခြားချက်များ: ကျေနပ်မှုနှင့်အတူအသင်း, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းစဉ် (2015)