ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအစောပိုင်းလူကြီးစဉ်အတွင်းအိမ်ထောင်ရေး Entry Reduce ပါသလား? Young ကအမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦး Panel ကိုလေ့လာမှု (2018) မှတွေ့ရှိချက်များကို