နော်ဝေ (2015) တွင်လိင်တူဆက်ဆံသောလူတို့၏နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါ