စိစိလူနေထိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကုသမှု (2017) တွင်အမျိုးသားများအကြား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး၏အာမခံအဖြစ်အတွေ့အကြုံရှောင်ရှား