အမြိုးသမီးမြားအပျေါအတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အမျိုးသားများတွင်ခေါ်ဆောင်သွားညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှလျော့နည်းသွားစေ၏စမ်းသပ်သက်ရောက်မှု: objectification, sexism, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (2018)