စိစိလူနေထိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကုသမှု (2019) တွင်လူကြီးများများထဲတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ Exploring