မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ၏ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လက်ခံမှုကိုမှ exposure (1995)