အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးကျော်အပေါ် erotica ၏လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဆိုးကျိုးများ (1978)