၏စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့်အီရန်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive မှအတားအဆီး (2017)