အဆိုပါ neurobiology နှင့်ကုသမှုရွေးစရာများ (2018): တစ်ဦးအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ Disorder အဖြစ် Hypersexuality