သူစိမ်းများနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏တရားစီရင်ပိုင်အပေါ်လူကြိုက်များ erotica ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (1989)