ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေထိရောက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault အောင်ကာကွယ်နိုင်မစိတ် (2013) ၏ဘီဘာအိုသို့စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပေါင်းစပ်