စည်းကမ်းတအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (2019) ၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူလိင်ကွဲအထီးအတွက်တဏှာနှင့် functional ဖြစ်စေကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များ၏ interaction