အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အထီးကျန်ခြင်း: တစ်ခုကအသင်းမှ? (2005)