အရွယ်ရောက် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများအသင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး, Hypersexuality နှင့် Largescale Non-လက်တွေ့နမူနာ (2019) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများထဲတွင်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း