အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အမျိုးသား Hypersexuality ၏အသှငျအပွငျရှိပါသလား? တစ်အွန်လိုင်းလေ့လာမှု (2015) မှရလဒ်များ