ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အောက်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု Curvilinear ကြားဆက်ဆံရေးရှိပါသလား? အင်္ဂလန်နှင့်ဂျာမနီ (2017) မှစ. ရလဒ်များ