အကြမ်းဖက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2008) တွင်ထိန်းနေရန်လိင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအမျိုးသားအသုံးပြုမှုချိတ်ဆက်

Simmons, ကက်သရင်းအေ, ပတေရု Lehmann နှင့် Shannon Collier-Tenison ။

အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ 14 မရှိ။ 4 (2008): 406-417 ။

ြဒပ်မဲ့သော

ပိုကောင်းလိင်စက်မှုလုပ်ငန်း (ဆိုလိုသည်မှာ၏အထီးအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၌, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း Strip club များနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု (IPV) နှင့် IPV အမိုးအကာရှိအမျိုးသမီး ၂,၁၃၅ ဦး အား၎င်းတို့၏ရိုက်နှက်သူသည်လိင်လုပ်ငန်းနှင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချသူကိုအထီးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုမကျင့်သောသူအအထီးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူထက်ပိုမိုထိန်းချုပ်အပြုအမူတွေကိုအသုံးပြုဖော်ပြသည်။ မူဝါဒ, အလေ့အကျင့်များနှင့်သုတေသနတို့အတွက်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။