ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယူကေအစိုးရအတွက်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်သည်