ခေါ်ဆောင်သွားဆွငါးခုသည် Modes ဖြတ်ပြီးအထီးလိင်စိတ်နိုးထ။ (1988)

comments: arousal / စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအားဖြင့်နိမ့်ဆုံး။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ masturbated ဖြစ်သော်လည်း, ယနေ့ကျနော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးရှိသည်။


Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1988 ဧပြီ; 17 (2): 131-43 ။

R. ကျော်ယူလနျြအီး,

ြဒပ်မဲ့သော

ရုပ်ရှင်, ဆလိုက်, ပြောပြီ-စာသား, စာဖြင့်ရေးသား-စာသား, နှင့်စိတ်ကူးယဉ်: ဖြစ်ရပ်များ၏တူညီသော sequence ကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းငါးကွဲပြားခြားနားသည် Modes အတွက်ကြုံတွေ့သောအခါ penile လုံးပတ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဆယ်-လူလေးယောက်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced Modes သာ၏တင်ပြချက်၏အမိန့်နှင့်အတူတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံဒီဇိုင်းအတွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးများ 24 နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအားဖြင့်ကွဲကွာခဲ့သည်။ စိတ်ကူးယဉ် arousal ၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်စဉ်ဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို, ရုပ်ရှင်အဘို့အတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆလိုက်, ပြောပြီ-စာသား, နှင့်စာဖြင့်ရေးသား-စာသားကို arousal ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်ရူးနှမ်းနှင့်ဤသုံးပါးသောအခြေအနေများအညီအမျှအစွမ်းထက်ခဲ့ကြသည်။ ခေါ်ဆောင်သွားဆွဖို့ arousal အတွက် mode ကိုကွဲပြားခြားနားမှုသက်ဆိုင်သောအချက်များဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။