ပုလ်စံချိန်စံညွှန်း, သက်တူရွယ်တူအုပ်စု, ညစ်ညမ်း, Facebook, နှင့်အမျိုးသမီး၏ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification (2017)