မိုဇမ်ဘစ်အမျိုးသမီးဆီသို့ဦးတည်ယောက်ျားရဲ့လိင် Sadism: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု? (2018)