အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လိင်စွဲလမ်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် (2018) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်