ပြည်မကြီးကတရုတ်တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု: ဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုမှရှာကြံနှင့် sociosexuality (2015)