ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု Paroxetine ကုသမှု: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2015)