အပိုင်း II ကို: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၏နောက်ထပ်အုပ်စုတစုနှိုင်းယှဉ် (2012): လိင်သားကောင်နှင့် nonsexually သားကောင်အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများနှင့်ဆိုးသွမ်းလူငယ်များအကြားခြားနားချက်များ