ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအမြင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက quadratic အားသုံးသပ်ခြင်း (2017)

လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်