စရိုကျမြားနှင့် University အမျိုးသားကျောင်းသားများအဖွဲ့ (2019) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ Associated