ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အဲဒီမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်သူတို့နားလည်နိုင်သလဲ (2000)