ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် intrafamilial နှင့် extrafamilial ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအဖွဲ့အစည်း: တစ်အယူအဆရေးရာမော်ဒယ် (1997) Developing