တစ်ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်ညစ်ညမ်း: အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အသုံးချလှုံ့ဆော်မှုများကိုကလေးများ၏, လူငယ်နှင့်လူကြီးများ (2018) မြှင့်တင်ရေး

ဂုဏ်သိက္ခာဂျာနယ်