ပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: အဆိုပါတဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍ, အလိုဆန္ဒအတှေးအချေါမြားနှငျ့ metacognition (2017)