အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (1981) မှထိတွေ့မှု၏တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုစိတ်ကူးယဉ်