အဆိုပါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပြန်လည်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ပံ့ပိုးမှုဆက်ဆံရေး: Tokunaga, Wright နှင့် McKinley, 2015 မှတစ်ဦးကစာပြန်ရန်။ (2019)