မေတ္တာနှင့် Birjand, အီရန် (2015) တွင်လက်ထပ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းနှင့်အတူအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု၏ relationship