ဆန်းစစ်ခြင်း: တစ်ရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015)

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါစက္ကူ