တစ်ဦးအမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာ (2014) တွင် Hypersexuality နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်၏ self-နားဆင်နိုင်ပါတယ်ညွှန်းကိန်း