လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ် 'n' လိပ်: ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇ polymorphic တစ် function ကိုအဖြစ်ဘုံ mesolimbic activation hypothesizing (2012)