အဆိုပါဦးနှောက်အပေါ်လိင်: ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်အင်တာနက်က Porn (2014),-Norman Doidge, MD အကြောင်းသွန်သင်အဘယျသို့