လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစစ်တမ်း: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်သားကောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ဦးကသုတေသနတူရိယာ (1982)