သုံးညစ်ညမ်းမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: တစ်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာရှင်းပြချက် (2000) ခါနီး