အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်လိင်: High-လည်ပတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါ (2017) နဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် hypersexual နှင့် paraphilic အပြုအမူ