တူညီခြင်းနှင့်လောင်းကစား Disorder နှင့်အခြားစွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူ (2019) အကြားကွာခြားချက်များ