penile တိုးပွားခံယူဖို့အမျိုးသားများရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားသဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် Sociocultural သွဇာမြား: A အရည်အသွေးလေ့လာမှု။