ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အာရှအမေရိကန်အမျိုးသမီးများအဘို့အ၎င်း၏လက်တွေ့သိသာ၏ဇနီးယောင်္ကျားကိုအသုံးပြုခြင်း (2004)