ကျူးကျော်များ၏ဆက်ဆံရေးကိုရှေးခယျြကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစား၏ဦးစားပေး (2018)