ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, နှောင်ကြိုးများနှင့်လင်မယားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2017) အကြားအစည်းအရုံးများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ဆိုက်ဘာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း၏အခန်းက္ပ