အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2012) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, Impulse နှင့်အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား၏အခန်းက္ပ